Các công ty lớn của Nhật Bản như Aeon hay Mitsubishi đang xem Myanmar như quốc gia như miền đất mới để đầu tư.

Ảnh: Phối cảnh của Aeon tại Yangon
Ảnh: Phối cảnh của Aeon tại Yangon

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT