Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ phát hành tiền mã hóa trong thời gian tới đây, Bloomberg dẫn lời một quan chức cấp cao.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT