Martin Feldstein, một trong những nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất ở thời đại của ông, từng là cố vấn cho chính phủ Mỹ, qua đời hôm thứ Ba ở tuổi 79.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT