Lần đầu tiên sau hơn 11 năm, tỉ giá CNY/USD vượt qua mốc 7 vào sáng nay, bốn ngày sau quyết định đánh thuế của Mỹ lên 300 tỉ USD hàng hoá còn lại từ Trung Quốc.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT