Là thước đo cho tính năng động của một nền kinh tế, xu hướng vận động của ngành bán lẻ phản ánh rõ nét cách nền kinh tế đang vận hành.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT