Tạp chí Nhà Quản Lý tổ chức Hội thảo Dữ liệu và công nghệ trong Tương lai của bán lẻ tại TP.HCM sáng 19.12.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT