Timo dường như chậm chân so với những công ty fintech khởi nghiệp cùng thời như MoMo về mức độ nhận diện thương hiệu, lượng người dùng. Timo cũng gặp nhiều xáo trộn trong dàn nhân sự điều hành.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng (Henry Nguyễn) CEO Timo Plus. Ảnh: VietCapitalBank.
Ông Nguyễn Bảo Hoàng (Henry Nguyễn) CEO Timo Plus. Ảnh: VietCapitalBank.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT