Những thay đổi trong tiêu chuẩn khí thải mới do Tổ chức Hàng hải Quốc tế ban hành, có hiệu lực từ năm 2020, có khả năng khiến phí vận tải quốc tế bằng tàu biển tăng thêm 30%.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT