Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, thay cho ông Hoàng Trung Hải.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT