Từ một đất nước hoang tàn sau nội chiến, một dòng suối chạy xuyên trung tâm thủ đô bị xuống cấp, ô nhiễm, chính quyền Seoul đã cải tạo dòng suối thành một điểm nhấn đẹp xinh của thành phố.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT