Một công trình táo bạo và đề xuất những cải cách mạnh mẽ trong khu vực kinh tế nhà nước của các quốc gia.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT