Quảng Ninh – địa phương có năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất, đang lên kế hoạch đầu tư vào hạ tầng Vân Đồn với mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT