Quảng Ninh đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng Khu kinh tế Vân Đồn

Quảng Ninh – địa phương có năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cao nhất, đang lên kế hoạch đầu tư vào hạ tầng Vân Đồn với mục tiêu trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Bài viết này nằm trong chuyên mục dành riêng cho độc giả đặt tạp chí dài hạnTin liên quan