Số lượng máy ATM trên thế giới bắt đầu giảm do nhu cầu tiền mặt giảm, theo báo cáo mới công bố của RBR.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT