Live stream trong thương mại điện tử bắt nguồn từ Trung Quốc và lan rộng ra phạm vi toàn cầu. Tại Mỹ, Amazon và Wayfair dùng hình thức này để rút ngắn khoảng cách với khách hàng.

Ảnh: Alizila
Ảnh: Alizila

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT