Sáng 19.12, sự kiện với chủ đề Dữ liệu và công nghệ trong Tương lai của Bán lẻ do Tạp chí Nhà Quản Lý tổ chức, chính thức diễn ra tại Dreamplex, TP.HCM.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT