Takashimaya, nhà phát triển trung tâm thương mại của Nhật Bản đang kinh doanh thuận lợi tại TP.HCM cho biết trong báo cáo cuối tháng 10, sẽ tiếp tục mở thêm tại Hà Nội.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT