Báo cáo Kiểm toán Nhà nước gửi Quốc hội cho thấy bức tranh đầu tư ra nước ngoài nhiều khó khăn của Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT