Marubeni đang chuẩn bị xây dựng nhà máy sản xuất và kinh doanh cà phê hòa tan tại Việt Nam, nhằm tấn công vào thị trường Trung Quốc và Đông Nam Á.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT