Trước khi trình đơn bảo hộ phá sản, Thai Airways đã thua lỗ liên tiếp từ 2017 - 2019. COVID-19 có thể chỉ cho hãng hàng không lớn nhất châu Á này một thời điểm hợp lý.

(Ảnh: Thai Airways)
(Ảnh: Thai Airways)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT