Các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc như Xiaomi, Realme, Oppo nuôi tham vọng lấn sân sang mảng fintech toàn cầu, với Ấn Độ là điểm đến đầu tiên.

Ảnh: Shutter Stock
Ảnh: Shutter Stock

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT