Vingroup được chấp thuận đầu tư từ năm 2016, nhưng đến nay vừa rút khỏi dự án, trả lại cho thành phố Hồ Chí Minh.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT