Khu đô thông minh phía Đông mà TP.HCM chuẩn bị nhiều năm vừa được Chính phủ đồng ý chủ trương thành lập với tên gọi thành phố Thủ Đức.

Quận 2 - một phần của thành phố phía Đông nhìn từ Bình Thạnh. Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.
Quận 2 - một phần của thành phố phía Đông nhìn từ Bình Thạnh. Ảnh: Bảo Zoãn/ Tạp chí Nhà Quản Lý.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT