Các doanh nghiệp không đồng tình với kế hoạch tăng lương tối thiểu vùng sẽ được áp dụng vào năm 2020.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT