Doanh thu bán điện thoại của Huawei tại Trung Quốc tăng mạnh giúp công ty chiếm thị phần nội địa cao nhất từ trước đến nay, theo công ty nghiên cứu thị trường Canalys.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT