Hiện tại thị trường Việt Nam mới chỉ có hai doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, trong khi kế hoạch tới năm 2030, Chính phủ sẽ cấp phép cho 5 doanh nghiệp lĩnh vực này.

Các doanh nghiệp ngành bán lẻ đang tăng cường phát hành trái phiếu (Ảnh: Bảo Zoãn)
Các doanh nghiệp ngành bán lẻ đang tăng cường phát hành trái phiếu (Ảnh: Bảo Zoãn)

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT