Ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản đã phát hành quá nửa khối lượng trái phiếu doanh nghiệp trong nửa đầu năm 2019, theo báo cáo của Bộ Tài chính.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT