Sau hơn một năm Uber nhường thị trường Đông Nam Á cho Grab, thị trường các ứng dụng gọi xe tại Việt Nam xuất hiện thêm nhiều tay chơi mới.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT