Không cần phải lọt ra ngoài biên giới Trung Quốc, virus Corona vẫn có thể ảnh hưởng đến nhiều ngành kinh tế trên toàn thế giới, từ du lịch đến sản xuất hoa nhựa.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT