FPT Retail công bố mở ba cửa hàng đầu tiên kinh doanh mỹ phẩm ngoại nhập F.Beauty sau thành công với việc mở rộng chuỗi cửa hàng thuốc Long Châu trước đó.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT