So với Đông Nam Á, Trung Quốc bắt đầu thua kém về khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ năm 2017, trước khi xảy ra thương chiến.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT