Thay vì phục vụ các nhà máy, kho hàng có xu hướng dịch chuyển về hướng các nhà phân phối nhiều hơn.

Ảnh: Shutterstock.
Ảnh: Shutterstock.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT