Sendo, một trong những nền thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam vừa công bố gọi vốn thành công 61 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT