Tập đoàn hàng xa xỉ LVMH dự kiến sẽ mua lại tập đoàn trang sức Tiffany & Co với tổng giá trị 16,2 tỉ USD, theo thông tin từ thông cáo báo chí.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT