Chỉ số giá tiêu dùng năm 2019 có thể vượt 20% so với tháng 7.2013 là cơ sở để Quốc hội cân nhắc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh nhiều hơn, theo luật thuế thu nhập cá nhân.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT