Một bài học cho tất cả startup về tầm quan trọng của sự chính trực (intergrity). Không có điều này, mọi công thức tăng trưởng thật nhanh để thành công tại thung lũng Silicon đều trở nên vô nghĩa.

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT