Thất nghiệp phủ bóng lên nền kinh tế toàn thế giới dưới ảnh hưởng chưa từng có của dịch bệnh.

(Ảnh: Shutterstock)
(Ảnh: Shutterstock)

Bài viết này dành riêng cho độc giả dài hạn

Quý độc giả vui lòng Đăng ký tài khoản dài hạn để nhận được tất cả quyền lợi dài hạn:

BÁO CÁO SẮP RA MẮT