Khác với cựu CEO vừa từ nhiệm John Flint, hầu hết các ứng cử viên thay thế và lớp lãnh đạo cấp cao mới, đều đến từ những tổ chức bên ngoài HSBC.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT