Hiện Italia là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại EU, và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong khối ASEAN.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT