Sản lượng hàng container qua các cảng Việt Nam tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua, trong khu vực châu Á đóng góp hơn 60% sản lượng vận tải hàng hóa thế giới.

Cảng CMIT thuộc cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: APM Terminal.
Cảng CMIT thuộc cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: APM Terminal.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT