Đây là bước đi mới cho tham vọng xây dựng giải pháp kết nối giữa đường bộ và đường hàng không tại Đông Nam Á của Grab và trở thành một “Consumer Airline” đối với Vietjet.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT