Vingroup chuyển nhượng mảng bán lẻ cho Masan để tập trung nguồn lực cho sản xuất ô tô, điện thoại di động và công nghệ.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT