Hôm nay (18.12), Tập đoàn Vingroup tuyên bố rút lui khỏi mảng bán lẻ trực tiếp để tập trung nguồn lực cho công nghiệp, công nghệ.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT