Hàng loạt "ông lớn" trên thế giới như Disney, Apple, Huyndai, Wynn Resorts,... đã bắt đầu đánh giá mức độ tác động của dịch virus Corona đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT