Vốn đăng ký tăng mạnh được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá là một tín hiệu tích cực, cho dù quy mô các doanh nghiệp vẫn nhỏ, chỉ có bình quân dưới 8 lao động mỗi doanh nghiệp.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT