Năm tháng đầu năm 2019, vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng kí đạt giá trị kỉ lục so với cùng kì bốn năm trở lại đây.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT