Là trọng điểm công nghiệp, vận tải và hậu cần của khu vực miền trung Trung Quốc, việc giới hạn lưu thông ở thành phố Vũ Hán sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này .

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT