Hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, World Bank vẫn giữ nguyên kỳ vọng tăng trưởng 6,6% cho nền kinh tế Việt Nam trong năm nay.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT