Trung Quốc nổi lên là thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam trong nhiều năm qua, nhưng rào cản về thuế đang khiến hoạt động xuất khẩu sang thị trường này gặp khó.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT