Lợi nhuận quý I.2019 của Yeah1 - một trong sáu mạng đa kênh lớn nhất thế giới giảm gần 80% sau sự cố với YouTube vào đầu tháng Ba.

Đăng nhập

* Đăng ký tài khoản để đọc bài viết ngay
* Hoặc nâng cấp tài khoản Premium để đọc toàn bộ bài viết trên trang nhaquanly.vn và tải báo cáo từ MIU https://special.themanager.vn/


BÁO CÁO SẮP RA MẮT